Risico, rendement en retail

retailing3Zonder risico komt er ook geen welvaart. De retail is daar geen uitzondering in. Door eerst op macroniveau te kijken de maatschappij (en dus de consument) , komen we terecht bij de onderwerpen die voor de retail van levensbelang zijn. De vergelijking tussen retailrisico en rendement, is het eerste onderwerp van een nieuwe serie blogs.

Een voorbeeld om mee te beginnen: ongetwijfeld bent u bezig met Sinterklaas designs. De discussie over de zwartheid van De Piet mag u niet ontgaan zijn. Zij is een typisch voorbeeld van hoe een moraalverandering grote invloed heeft op uw eigen aankleding. Gaat u straks Zwarte Piet inzetten? Of geeft u de Piet een ander kleurtje?

Vanwege crises, toegenomen transparantie en twijfels over onze huidige zakelijke en politieke leiders, is de maatschappij gevoeliger geworden. Zelfs voor de Sint-fabel. In alle geledingen zien we dat de risico’s die we een tijdje terug nog aanvaardbaar vonden, nu via regelgeving of publieke discussie worden teruggebracht. Daarnaast is het hele bedrijfsleven meer op ‘safe’ aan het spelen.

Als u eerdere blogs van mij hebt gelezen, dan weet u dat ik mij daar hevig tegen verzet. Bij innovatie hoort nu eenmaal risico nemen. Zelfs in een overgevoelige consumentenwereld.

Voor de retail ligt dat risico bijvoorbeeld bij het uitproberen van nieuwe online businessmodellen, gezien nieuwe toetreders en uw ‘fysieke’ concurrent die digitaal gaat. Daarnaast heeft experimenteren met online middelen extra hoge prioriteit gekregen vanwege de explosie aan authentieke winkels en webshops waarmee particulieren sterk gespecialiseerde nicheproducten zijn gaan verkopen.

Een andere innovatiekans ligt aan de ‘out-of-the-box’ kant van media. Veel magazines gebruiken nu hun merknaam om retailproducten aan te bieden. Van filmselecties tot wijnen en reizen. Gezien media op zoek zijn naar extra inkomsten ligt het voor retailers voor de hand om hier samenwerking op te zoeken. Dat komt zowel de verkoop als de eigen merknaam ten goede. Als is het een extra kostenrisico in deze tijden.

Een andere risicofactor vormt het mediagebruik zelf. Retail groot of klein staat voor de vraag of zij nog op grote schaal in traditionele media dienen te adverteren of juist sterk de PR en contentmarketing hoek (komend blog) op moeten zoeken. Het eerste wordt nog altijd gezien als relatief laag risico. De waarheid echter is dat de traditionele vormen van adverteren juist een steeds hoger risico beginnen te vormen. De consument ervaart ze niet meer als authentiek.

Wie kosten maakt om zijn winkel te promoten, kiest vaak voor de minst risicovolle oplossingen. Daarmee waaien we mee met een samenleving die veiligheid en samenhang voorop heeft gesteld. Enige voorzichtigheid met de Pieten is zeker ook aan te raden in deze tijd. Maar op de lange termijn mag dit niet leiden tot een retail die risico’s uit de weg gaat. Dat staat synoniem voor de stagnatie van het veld.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

retailing.nl website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2023