De ‘niet te vergeten generatie’

De ‘niet te vergeten generatie’

Waarom is de oudere consument een belangrijke doelgroep? En waarom zouden ondernemers zich (nog) meer moeten richten op deze ‘ niet te vergeten generatie’? Hoe benader je de 50+ doelgroep? Lees deze blog!

Steeds meer 50-plussers

Uit gegevens van het CBS (2011) blijkt dat het aantal 50-plussers in Nederland explosief is gestegen. In 1950 was zo’n 20% van de Nederlandse bevolking een 50-plusser. In 2011 was dit aantal 36% wat gelijk is aan ruim 5,8 miljoen mensen. Zoals het er nu uit ziet, zal het aantal 50-plussers in 2030 zo’n 45% zijn! Dit is bijna de helft van alle Nederlanders en daardoor in aantal een belangrijke doelgroep.

Daarnaast worden we ook steeds ouder, waardoor een dubbele vergrijzing ontstaat. Waar in 1950 veertig 100-plussers waren, waren er in 2010 maar liefst 1743 100-plussers! De verwachting is dat de vergrijzing in Nederland rond de 43% blijft en 50-plussers hiermee voorlopig een belangrijke doelgroep vormen.

Volle portemonnee

Een derde punt wat 50-plussers een belangrijke consumeergroep maakt is dat hun koopkracht sterk is. De sterke koopkracht heeft niet alleen te maken met een hoog inkomen. De 50-plussers bezitten driekwart van het totale particuliere vermogen in Nederland. Daarnaast erven zij van hun ouders, wat hun vermogen alleen maar groter maakt (Rabobank, 2010). De vrouwelijke 50-plussers hebben het vaakst de volle portemonnee in de hand. Zij beheren 60% van het besteedbare geld en zij nemen de meeste beslissingen op het gebied van uitgaven (Stichting Route 50, 2010).

Tijdbesteding

Ok, we weten nu dat het aantal 50-plussers voorlopig blijft stijgen, we ouder worden en dat zij het meest te besteden hebben. Maar er speelt nog iets….. Uit onderzoek van SPOT (2010) blijkt dat een derde van de dag uit vrije tijd bestaat. Doordat 50-plussers minder in het huishouden doen en minder werken en studeren, hebben zij meer vrije tijd ten opzichte van de jongere generaties.

Hoe besteedt de ‘niet te vergeten generatie’ hun vrije tijd is dan de volgende vraag. 22,6% winkelt graag in zijn vrije tijd (NOM Print en Doelgroepmonitor, 2011). Het liefst geeft de 50-plusser zijn geld uit aan vakanties, dagjes uit, interieur, kleding en het theater. Een ander onderzoek toont aan dat 35% van deze doelgroep de persoonlijke verzorgingsmarkt voor zijn rekening neemt. Ook bij het aanschaffen van een nieuwe auto zijn de 50-plussers de grootste afnemer. Van alle mensen die aangeven een nieuwe auto te willen kopen, is 55% ouder dan 50 jaar (NOM Print en Doegroepmonitor, 2011).

Wensen en eisen

Na het lezen van deze vier punten, weet je dat de 50-plusser een belangrijk doelgroep voor jou kan zijn. Wat vindt deze doelgroep belangrijk en hoe willen zij benaderd worden?

  • Kwaliteit en authenticiteit blijken voor veel 50-plussers belangrijker dan de prijs (FKC, 2006). Zij betalen liever iets meer voor betere kwaliteit en originaliteit dan de jongere generaties. Deze laten zich meer leiden door de prijs. Positieve ervaringen, een goede reputatie en kwaliteit zijn bij ‘de niet te vergeten generatie’ belangrijke triggers voor het realiseren van merktrouw. Wil je als ondernemer de 50-plussers als doelgroep omarmen, dan is het belangrijk om in te spelen op de kwaliteit en authenticiteit van jouw product(en).
  • Persoonlijke aandacht en contact met het winkelpersoneel wordt erg gewaardeerd. Een goede service is dan ook belangrijk voor de 50-plussers. Waarschijnlijk komt dit doordat zij zijn opgegroeid in een tijd waarin buurtwinkels een belangrijke functie had (NOM Print en Doelgroepmonitor, 2011). Wees je als ondernemer ervan bewust dat deze doelgroep van een goede service houden en geef dat hen ook.
  • 55% van de 50-plussers wordt het liefst met ‘u’ aangesproken (FKC, 2006).
  • Reclame-uitingen moeten realistisch zijn. 50-plussers moeten zichzelf kunnen herkennen. Daarnaast vinden zij het belangrijk dat de reclame-uiting informatief is en dat het product niet mooier gemaakt wordt dan het is (FKC, 2006).

Wist je al dat de ‘niet te vergeten generatie’ een belangrijke doelgroep voor jou is en speel je hier al op in? Laat ons weten hoe jij op deze doelgroep inspeelt! Wanneer je nog meer wilt weten over deze interessante doelgroep? Neem gerust contact op via marleen.kanne@consumatics.nl.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

retailing.nl website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2022