Grenzen aan cameratoezicht in winkels

Grenzen aan cameratoezicht in winkels

Onlangs heeft het College Bescherming Persoonsgegevens bepaald dat het heimelijk filmen van personeel door de MediaMarkt in strijd is met de wet. De MediaMarkt zette ‘mystery shoppers’ in die met verborgen camera’s het personeel filmden in het kader van training. Verborgen camera’s mogen echter alleen in bijzondere omstandigheden gebruikt worden, zoals bij diefstal of fraude, en dus niet voor trainingsdoeleinden.

Niet alleen het gebruik van verborgen camera’s, maar ook het gebruik van zichtbare camera’s is alleen toegestaan in specifieke omstandigheden. Ook met het gebruik van zichtbare camera’s wordt namelijk de privacy van werknemers en klanten namelijk aangetast, doordat de werknemers en klanten gefilmd worden en de beelden veelal voor een bepaalde periode bewaard worden.

De basisregel is dat het ophangen van zichtbare camera’s alleen mag wanneer dit noodzakelijk is in het kader van een gerechtvaardigd (bedrijfs)belang. Dit (bedrijfs)belang dient ook op te wegen tegen het privacy belang van de werknemers. Werkgevers mogen gebruik maken van cameratoezicht om hun werknemers te beveiligen en/of producten te beschermen tegen bijvoorbeeld diefstal. Dit lijkt redelijk recht door zee. Maar ook hier zijn weer gradaties mogelijk. Het ophangen van camera’s bij (en gericht op) de entree en de kassa’s is voor deze doeleinden bijvoorbeeld toegestaan. Het ophangen van camera’s in de kleedkamer niet. Het monitoren van de werkvloer (behoudens bij de kassa’s) en daarmee het werkend personeel, is in beginsel ook niet toegestaan. Dit kan weer anders zijn in de situatie dat uit of in de winkel eerder producten zijn gestolen of dat er bijvoorbeeld werknemers zijn bedreigd. Cameratoezicht kan in dergelijke situaties wel zijn toegestaan (voor zover wordt voldaan aan de hiervoor genoemde basisregel). Het zal dan veelal wel beperkt moeten worden tot tijdelijk cameratoezicht. Er zal echter altijd gekeken moeten worden of andere maatregelen mogelijk zijn die de privacy van de werknemers en klanten minder aantasten. Eveneens dient er rekening mee gehouden te worden dat camerabeelden niet voor andere doeleinden gebruikt mogen worden dan waarvoor ze zijn verkregen. Zo is het niet toegestaan om beelden van bewakingscamera’s te gebruiken om werknemers op hun functioneren te beoordelen.

Cameratoezicht is dus niet zonder meer toegestaan. Er moet per geval beoordeeld worden of zichtbaar cameratoezicht mag plaatsvinden en waar de camera’s opgehangen mogen worden. Vergeet ook niet dat het toepassen van cameratoezicht instemming vraagt van de ondernemingsraad. Eveneens zal het cameratoezicht gemeld moeten worden bij het College Bescherming Persoonsgegevens, tenzij er sprake is van een vrijstelling.

Door: Heleen Brower en Corona Timmer, advocaten bij Eversheds

Leave a Reply

Your email address will not be published.

retailing.nl website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2022