Het Nieuwe Winkelen vraagt op gelijke kennis gebaseerd ‘Umdenken’!

Het Nieuwe Winkelen vraagt op gelijke kennis gebaseerd ‘Umdenken’!

Shopping places zijn plekken waar mensen en bedrijven elkaar ontmoeten en dus belangrijk in onze dagelijkse leefwereld en geluksbeleving. Jammer dat we voor de (her)inrichting van het winkellandschap zo afhankelijk zijn van de beleidsbeslissingen van overheden en marktpartijen met eigen kennisniveaus, eigen belangen en eigen tempo in voortschrijdend inzicht. Hoe gaan we op deze manier voorzien in de behoeften van de moderne consument en multichannellende retailers? Kunnen we niet beter uitgaan van dezélfde ‘body of knowledge’ en sámen streven naar verhoging van de klantwaarde? Door samen beter te begrijpen wat de behoeften zijn van nieuwe generaties ‘smarter consumers’ en daarop inspelende retailers, kan met vereende krachten gestalte worden gegeven aan het Nieuwe Winkelen.

We naderen snel het tijdperk van de gepersonaliseerde marktbenadering. De smartphone is zowel de toegang tot de wereld als de ingang naar de – via ‘user generated content’ te bereiken – individuele consument. Ouderen gaan piepen zoals de jongeren zingen. Het grootste gedeelte van het koopbeslissingsproces speelt zich digitaal af en de begeerde koopwaar komt overal vandaan. Retailers willen vissen waar de vis zit en die bevindt zich in toenemende mate ook in digitale wateren. De nieuwe co-creërende consument neemt, geplaagd door vele jaren koopkracht­daling en geholpen door de toenemende transparantie, dissatisfiers niet meer voor lief. Alles kan beter, kan en moet voor minder. Dus einde verhaal voor zielloze formules en marktpartijen die de eigen inefficiencies, onderbenutte winkelcapaciteit en archaïsch procentueel margedenken willen blijven afwentelen op de klant. Shopping places moeten boeketjes bloemrijke elkaar versterkende winkels en dienstverleners worden, met voldoende experiences en alle digitale faciliteiten. Waar mensen en bedrijven elkaar graag willen ontmoeten in persoonlijke en in commerciële relaties. Gefaciliteerd door vastgoedbezitters die de behoeften van consumenten en retailers centraal stellen en zich 24/7 medeverantwoordelijk voelen voor de magneetwerking en ‘Aufenthaltsqualität’. New Babylon lijkt een mooi oefenterrein waar het op gelijke kennis gebaseerd ‘Umdenken’ kan leiden tot een preferred shopping place.

Ton Bos  |  Retail Wholesale Group  |  Management Consultants

Bron: NRW Trendupdate 2012 (in samenwerking met GfK/Top Topics onderzoek)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

retailing.nl website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2022